/images/logo01.gif Экономическая правда / / /news/2011/10/8/301121/ support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новости Sat, 08 Oct 2011 16:41:11 +0300 Реконструкція головної арени чемпіонату Європи з футболу 2012 року - НСК "Олімпійський" обійшлася Україні в 560-585 мільйонів доларів. Реконструкция главной арены чемпионата Европы по футболу 2012 года - НСК "Олимпийский" обошелся Украине в 560-585 миллионов долларов.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков, передає " ". Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников, передает " ".

"Коли ми закінчимо східну трибуну, зони гостинності, підходи до стадіону - я назву остаточну суму. Це обійшлося десь приблизно від 560 до 585 мільйонів доларів, що в принципі, для стадіону, на якому встановлено 70 050 сидінь, цілком прийнятна сума. З розрахунку 8 тияч доларів за одне місце. Це для стадіонів такого масштабу цілком нормально", - сказав він. "Когда мы закончим восточную трибуну, зоны гостеприимства, подходы к стадиону - я назову окончательную сумму. Это обошлось где-то примерно от 560 до 585 миллионов долларов, что в принципе, для стадиона, на котором установлено 70 050 сидений, вполне приемлемая сумма. Полагая 8 тияч долларов за одно место. Это для стадионов такого масштаба вполне нормально ", - сказал он.

Колесніков зазначив, що попередній уряд планував витратити на стадіон 1,2 мільярда гривень. Колесников отметил, что предыдущее правительство планировало потратить на стадион 1,2 миллиарда гривен. "Це 150 мільйонів. Але одразу ж замовив покрівлю та облицювання за 100 мільйонів доларів. Тобто, незрозуміла сама логіка планування. Уряд не хотів лякати громадськість, почалася криза. Тобто, не було проекту стадіону", - пояснив він. "Это 150 миллионов. Но тут же заказал кровля и облицовка за 100 миллионов долларов. То есть, непонятна сама логика планирования. Правительство не хотел пугать общественность, начался кризис. То есть, не было проекта стадиона", - пояснил он.

Нагадаємо, що витрати на об'єкти до "Євро-2012" різко зросли в 2010 році після приходу до влади команди Януковича. Напомним, что расходы на объекты к "Евро-2012" резко выросли в 2010 году после прихода к власти команды Януковича. Так, лише вартість будівництва НСК "Олімпійський" зросла більш ніж удвічі. Так, только стоимость строительства НСК "Олимпийский" выросла более чем вдвое.

]]> ]]>
/news/2011/10/8/301121/ /news/2011/10/8/301121/
/news/2011/10/8/301120/ /news/2011/10/8/301120/ support@epravda.com.ua (Економічна правда) support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новини Новости Sat, 08 Oct 2011 16:35:25 +0300 Sat, 08 Oct 2011 16:35:25 +0300 Ключовою проблемою України є залежність від імпорту енергоносіїв з одного джерела. Ключевой проблемой Украины является зависимость от импорта энергоносителей из одного источника.

Про це в інтерв'ю DT.UA заявив керуючий директор з енергетики Європейського банку реконструкції та розвитку Ріккардо Пуліті. Об этом в интервью DT.UA заявил управляющий директор по энергетике Европейского банка реконструкции и развития Риккардо Пулити.

"Торік імпорт природного газу з території Росії становив 33 мільярди кубометрів. Це більше, ніж споживає Франція, причому вона одержує енергоносії з різних джерел", - підкреслив він. "В прошлом году импорт природного газа с территории России составил 33 миллиарда кубометров. Это больше, чем потребляет Франция, причем она получает энергоносители из разных источников", - подчеркнул он.

За словами керуючого директора ЄБРР, банк готовий брати участь у проектах з нарощування видобутку вуглеводнів в Україні. По словам управляющего директора ЕБРР, банк готов участвовать в проектах по наращиванию добычи углеводородов в Украине. Причому це може бути як традиційний газ, так і газ нетрадиційних джерел - біогаз, метан вугільних пластів, сланцевий газ. Причем это может быть как традиционный газ, так и газ нетрадиционных источников - биогаз, метан угольных пластов, сланцевый газ.

Експерти банку вивчають запропоновані проекти з організації видобутку як з сухопутних, так і з морських (офшорних) родовищ. Эксперты банка изучают предложенные проекты по организации добычи как с сухопутных, так и с морских (оффшорных) месторождений.

Водночас Пуліті підкреслив, що ЄБРР не фінансуватиме пошук енергоресурсів: "Ні. Розвідки ми не фінансуємо. Працюємо тільки з підтвердженими запасами. Тим більше що в Україні їх достатньо". Вместе Пулити подчеркнул, что ЕБРР не будет финансировать поиск энергоресурсов: "Нет. Разведки мы не финансируем. Работаем только с подтвержденными запасами. Тем более что в Украине их достаточно".

]]> ]]>
/news/2011/10/8/301120/ /news/2011/10/8/301120/
/news/2011/10/8/301119/ /news/2011/10/8/301119/ support@epravda.com.ua (Економічна правда) support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новини Новости Sat, 08 Oct 2011 16:28:20 +0300 Sat, 08 Oct 2011 16:28:20 +0300 Прем'єр Микола Азаров прогнозує, що через 5 років українці житимуть у півтора рази краще, ніж зараз. Премьер Николай Азаров прогнозирует, что через 5 лет украинскую жить в полтора раза лучше, чем сейчас.

Таку думку він висловив в п'ятницю на своїй сторінці в Facebook , відповідаючи на запитання користувачів. Такое мнение он высказал в пятницу на своей странице в Facebook , отвечая на вопросы пользователей.

"Якщо говорити серйозно, то через 5 років ми повинні жити десь в 1,5 рази краще, ніж живемо зараз, якщо все буде нормально, якщо ми будемо розвиватися, збільшувати свій ВВП приблизно на 10% на рік", - зазначив прем'єр. "Если говорить серьезно, то через 5 лет мы должны жить где-то в 1,5 раза лучше, чем живем сейчас, если все будет нормально, если мы будем развиваться, увеличивать свой ВВП примерно на 10% в год", - отметил премьер .

За його словами, це означає, що кожна сім'я зможе приблизно в 1,5 рази більше купувати товарів, продуктів, послуг. По его словам, это означает, что каждая семья сможет примерно в 1,5 раза больше покупать товаров, продуктов, услуг.

"Відповідно, через 10 років не в 1,5 рази, а в два рази. Знову ж таки, підкреслюю: якщо ми будемо швидко і ефективно розвиватися", - написав Азаров. "Соответственно, через 10 лет не в 1,5 раза, а в два раза. Опять же, подчеркиваю: если мы будем быстро и эффективно развиваться", - написал Азаров.

"Звичайно, через 5 -10 років в Україні значно поліпшиться її інфраструктура: з'являться нові станції метро, покращиться якість доріг, наші лікарні будуть оснащені більш сучасним обладнанням", - вважає Азаров. "Конечно, через 5 -10 лет в Украине значительно улучшится ее инфраструктура: появятся новые станции метро, ​​улучшится качество дорог, наши больницы будут оснащены более современным оборудованием", - считает Азаров.

Однак він зазначив, що якщо Україна не буде швидко розвиватися, то відбудеться дуже мало змін. Однако он отметил, что если Украина не будет быстро развиваться, то произойдет очень мало изменений.

"Колись, коли мені було всього 10 років, мені попалася дуже красива книга, яким буде Радянський Союз в 1961 р. На обкладинці цієї книги були намальовані якісь суперсучасні будинки, літаки, ракети. Я ще хлопчиськом думав, що все це через 4 роки збудеться", - згадав прем'єр. "Когда-то, когда мне было всего 10 лет, мне попалась очень красивая книга, каким будет Советский Союз в 1961 г. На обложке этой книги были нарисованы какие суперсовременные здания, самолеты, ракеты. Я еще мальчишкой думал, что все это через 4 года сбудется ", - вспомнил премьер.

"Минуло 4 роки, книжка у мене лежала на столі, а я не знайшов у своєму рідному місті ніяких особливих змін. Книга так і залишилася мрією. Відтоді я дуже обережно ставлюся до прогнозів", - зазначив Азаров. "Прошло 4 года, книжка у меня лежала на столе, а я не нашел в своем родном городе никаких особых изменений. Книга так и осталась мечтой. С тех пор я очень осторожно отношусь к прогнозам", - отметил Азаров.

]]> ]]>
/news/2011/10/8/301119/ /news/2011/10/8/301119/
/news/2011/10/8/301117/ /news/2011/10/8/301117/ support@epravda.com.ua (Економічна правда) support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новини Новости Sat, 08 Oct 2011 14:32:02 +0300 Sat, 08 Oct 2011 14:32:02 +0300 Золотовалютні резерви Білорусі у визначенні МВФ у вересні збільшилися на 134,9 мільйона доларів і на 1 жовтня 2011 року становили 4,715 мільярда доларів в еквіваленті. Золотовалютные резервы Беларуси в определении МВФ в сентябре увеличились на 134,9 миллиона долларов и на 1 октября 2011 составили 4,715 миллиарда долларов в эквиваленте.

Як передає про це повідомляє прес-служба Національного банку Республіки Білорусь. Как передает об этом сообщает пресс-служба Национального банка Республики Беларусь.

"У національному визначенні рівень золотовалютних резервів збільшився на 48,3 мільйона доларів і на 1 жовтня становив 6,227 мільярда доларів у еквіваленті. Збільшенню золотовалютних резервів сприяло придбання Національним банком іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку, а також конвертація нерезервних активів", - говориться в повідомленні прес-служби. "В национальном определении уровень золотовалютных резервов увеличился на 48,3 миллиона долларов и на 1 октября составил 6,227 миллиарда долларов в эквиваленте. Увеличению золотовалютных резервов способствовало приобретение Национальным банком иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, а также конвертация нерезервних активов", - говорится в сообщении пресс-службы.

При цьому у вересні 2011 року Нацбанк і уряд Білорусі виконали в повному обсягу зовнішні та внутрішні зобов`язання в іноземній валюті в сумі близько 188 мільйонів доларів у еквіваленті. При этом в сентябре 2011 года Нацбанк и правительство Беларуси выполнили в полном объеме внешние и внутренние обязательства в иностранной валюте в сумме около 188 миллионов долларов в эквиваленте.

]]> ]]>
/news/2011/10/8/301117/ /news/2011/10/8/301117/
/news/2011/10/8/301116/ /news/2011/10/8/301116/ support@epravda.com.ua (Економічна правда) support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новини Новости Sat, 08 Oct 2011 14:25:22 +0300 Sat, 08 Oct 2011 14:25:22 +0300 Видобуток нафти на найбільшому у світі родовищі вуглеводнів Румейла в південній частині Іраку було тимчасово припинено через два вибухи, які прозвучали минулої ночі на підприємстві, на експорт це не вплинуло. Добыча нефти на крупнейшем в мире месторождении углеводородов Румейла в южной части Ирака было приостановлено через два взрыва, которые прозвучали прошлой ночью на предприятии, на экспорт это не повлияло.

Як передає , про це заявив міністр нафти Іраку Абдель Карім аль-Луейбі в суботу. Как передает , об этом заявил министр нефти Ирака Абдель Карим аль-Луейби в субботу.

За його словами, зараз проводиться ремонт трубопроводів, але поки що невідомо, коли поновиться видобуток нафти на родовищі, розробленому BP і китайською CNPC . По его словам, сейчас проводится ремонт трубопроводов, но пока неизвестно, когда возобновится добыча нефти на месторождении, разработанном BP и китайской CNPC.

"Два вибухи пошкодили трубопровідні мережі транспортування нафти з Румейла на сховища Зубайра. Нам вдалося погасити пожежу, після чого почалися відновні роботи", - сказав міністр нафти. "Два взрыва повредили трубопроводные сети транспортировки нефти из Румейла на хранилища Зубайр. Нам удалось погасить пожар, после чего начались восстановительные работы", - сказал министр нефти.

Компанія BP заявила, що їй довелося зупинити виробництво на нафтовому родовищі Румейла після того, як державна Південна нафтова компанія Іраку попросила про це у зв`язку з вибухами. Компания BP заявила, что ей пришлось остановить производство на нефтяном месторождении Румейла после того, как государственная Южная нефтяная компания Ирака попросила об этом в связи со взрывами.

"Нас попросили згорнути виробництво в Румейлі. Від Південної нафтової компанії ми дізналися, що може бути пошкоджена лінія експорту за межі області", - сказав представник ВР. "Нас попросили свернуть производство в Румейла. От Южной нефтяной компании мы узнали, что может быть повреждена линия экспорта за пределы области", - сказал представитель ВР.

Джерела в поліції Басри сказали, що пожежі було погашено о 6:00 ранку суботи і первинні доповіді засвідчили, що на мережах трубопроводів було розміщено дві бомби. Источники в полиции Басры сказали, что пожары были потушены в 6:00 утра субботы и первоначальные доклады показали, что на сетях трубопроводов были размещены две бомбы.

"Це терористичний акт. Ми знайшли докази того, що бомби були використані, аби підірвати трубопровідні мережі", - сказав співробітник поліції в Басрі на умовах анонімності. "Это террористический акт. Мы нашли доказательства того, что бомбы были использованы, чтобы подорвать трубопроводные сети", - сказал сотрудник полиции в Басре на условиях анонимности.

]]> ]]>
/news/2011/10/8/301116/ /news/2011/10/8/301116/
/press/2011/10/8/301114/ /press/2011/10/8/301114/ support@epravda.com.ua (Економічна правда) support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Прес-релізи Пресс-релизы Sat, 08 Oct 2011 14:21:16 +0300 Sat, 08 Oct 2011 14:21:16 +0300 /press/2011/10/8/301114/ /news/2011/10/8/301115/ support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новости Sat, 08 Oct 2011 14:15:04 +0300 Европейский банк реконструкции и развития готов участвовать в приватизации украинской электроэнергетики, если с украинской стороны поступит соответствующее предложение.

Об этом в интервью DT.UA заявил управляющий директор по энергетике Европейского банка реконструкции и развития Риккардо Пулити.

"Если нас пригласят. Но для нас главное, чтобы процесс приватизации был максимально прозрачным и предсказуемым", - подчеркнул он.

Комментируя информацию о том, что Ринат Ахметов может сконцентрировать большинство облэнерго, Пулити сказал: "Мы будем работать и с господином Ахметовым, и с любым другим инвестором в случае соблюдения четких условий. Это обеспечение прозрачности правил, в том числе законодательной базы, обеспечение открытой конкуренции и равного доступа для всех участников ".

Говоря о приватизации украинских энергосетей, управляющий директор ЕБРР отметил, что банк будет рассматривать любые предложенные украинским правительством варианты финансирования, в том числе и вхождение в капитал созданных предприятий.

Пулити рассказал также, что ЕБРР в сотрудничестве с украинскими предприятиями предпочитает негосударственным компаниям как более мобильным.

"Специфика Украины в том, что основная часть кредитного портфеля ЕБРР пока представлена ​​государственными структурами - это" Укргидроэнерго "," Укр-энерго ". Но, думаю, в будущем это соотношение будет меняться", - добавил он.

По информации Пулити, в целом ЕБРР выделил кредитов на почти 750 миллионов евро, при этом около 300 миллионов вложено в 2011 году.

"В следующем году сумма может увеличиться еще на 500 миллионов, - добавил он. - Причем сейчас это самые дешевые деньги. Ставка по кредитам для проектов" Укргидро-Энерго "в несколько раз ниже ставок украинских банков. Доля частных компаний - около 100 миллионов евро" .

]]>
/news/2011/10/8/301115/
/news/2011/10/8/301112/ support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новости Sat, 08 Oct 2011 13:33:52 +0300 Национальная комиссия по вопросам регулирования связи приняла решение об утверждении изменений в Предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи, которые начнут действовать на период с 20 октября до 31 декабря 2011 рроку включительно и на период с 01 января 2012 года.

Об этом сообщили в пресс-службе НКРС, ​​передают

Повышение уровня тарифов на универсальные услуги почтовой связи будет происходить в два этапа: первый - с 20 октября 2011 года, когда планируется повысить тарифы на письменную корреспонденцию на 20%, второй - с 1 января 2012 года - на письменную корреспонденцию в среднем на 11 , 2% и посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины - на 15%.

Как отметили в комиссии, внедрение новых тарифов позволит направить дополнительно полученные средства от почтовых услуг на содержание действующей сети почтовой связи в условиях растущих производственных расходов - на транспортное обеспечение, на выполнение требований законодательства относительно установления минимальной заработной платы операторов почтовой связи.

Согласно данным НКРС, ​​пересмотр тарифов на универсальные услуги почтовой связи проводится с целью сохранения действующей системы почтовой связи в государстве, оказания услуг надлежащего качества и обеспечения стабильной работы оператора почтовой связи - Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта ".

Действующие предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи были утверждены решением НКРС от 04 января 2008 года № 1244. С тех пор существенно выросли объемы расходов предприятия, которое обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи на всей территории страны.

Изменения в Предельные тарифы сформированы, отметили в НКРС, ​​исходя из плановой себестоимости универсальных услуг почтовой связи УГППС "Укрпочта".

Общий уровень повышения тарифов в предложенном проекте не превышает инфляционные ожидания и соответствует основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2011 год.

При этом существующие тарифы на пересылку в пределах Украины приоритетных почтовых отправлений - приоритетными почтовыми отправлениями являются те, которые перевозятся самым быстрым способом (воздушным или наземным) в первоочередном порядке остаются неизменными.

Как считают в НКРС, ​​новые Предельные тарифы будут способствовать повышению уровня качества предоставления универсальных услуг почтовой связи, эффективности работы персонала, улучшение инвестиционного климата.

Решение НКРС будет подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступит в силу после официального опубликования.

]]>
/news/2011/10/8/301112/
/news/2011/10/8/301111/ support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новости Sat, 08 Oct 2011 13:20:56 +0300 В Беларуси с 8 ноября продажи иностранной валюты физическим лицам в обменных пунктах и ​​кассах банков будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Об этом передает корреспондент в Республике Беларусь.

Указ № 449, подписанный президентом Беларуси Александром Лукашенко 6 октября и опубликован сегодня в газете "Советская Беларусь", вступает в силу через месяц после его официального опубликования, т.е. с 8 ноября 2011 года, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Согласно указу, документом, удостоверяющим личность, в Беларуси есть паспорт гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца, паспорт гражданина иностранного государства.

"Этот указ издан в рамках разработанного правительством и Национальным банком Беларуси комплекса мероприятий по выходу на единственный равновесный курс белорусского рубля", - говорится в сообщении пресс-службы.

Документом вводится регистрация паспортных данных лиц, которые покупают иностранную валюту - как наличную, так и безналичную, платежные документы в иностранной валюте, в частности дорожные чеки, за белорусские рубли в обменных пунктах и ​​кассах банков.

Регистрация паспортных данных физических лиц позволит сформировать межбанковскую централизованную электронную базу данных по учету иностранной валюты, проданной физическим лицам, с помощью автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства.

При операциях продажи иностранной валюты, осуществляемых с помощью банковских пластиковых карт в терминальных устройствах - получение наличных и оплаты товаров и услуг, реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца карты, будут браться из базы данных белорусского банка, который эмитировал карточку.

На совещании 30 августа президент Беларуси Лукашенко поручил Нацбанку не позднее за октябрь ввести электронную систему учета покупки валюты по паспорту, по каждому покупателю персонально, как это действует во многих странах.

]]>
/news/2011/10/8/301111/
/news/2011/10/8/301110/ support@epravda.com.ua (Экономическая правда) Новости Sat, 08 Oct 2011 13:13:18 +0300 Приватизация "Нафтогаза" - это очень важный процесс реформ, но она должна проходить на завершающем этапе.

Об этом в интервью DT.UA заявил управляющий директор по энергетике Европейского банка реконструкции и развития Риккардо Пулити.

"Слишком торопиться с этим не стоит. Без осуществления реформ приватизация невозможна. На первом этапе гораздо важнее прозрачность решений и адаптация законодательной базы", - подчеркнул он.

Пулити отметил важность реформирования НАК "Нафтогаз Украины", без которого невозможно финансирование в полной мере работ по ремонту и модернизации украинской газотранспортной системы.

"И наш банк, и Еврокомиссия, и МВФ, и другие международные организации и инвесторы внимательно отслеживать процесс реформирования" Нафтогаза "и способствовать его развитию", - пообещал он.

По словам Пулити, Украина очень важна для Европы.

Он добавил, что сейчас система трубопроводов высокого давления требует реновации и модернизации, и ЕБРР будет оказывать необходимую финансовую поддержку.

В частности, уже принято решение о выделении 308 миллионов долларов на неотложные работы по ремонту участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.

Вместе Пулити признал, что денег понадобится намного больше.

"Но здесь надо понимать, что сначала следует осуществить реформы, которые обеспечат прозрачное и понятное среду для инвестиций. То есть сначала реформы, затем - ос-нов-ное финансирование", - добавил он.

"Нам показали, что будет проведено разукрупнение" Нафтогаз Украины ". С разделением ее на четкие сегменты: добыча углеводородов, их транспортировки и поставки потребителям", - напомнил представитель ЕБРР.

"В результате должен получиться прозрачный и прогнозируемый как потребителями, так и инвесторами бизнес. Большинство стран ЕС подобное уже проходили, поэтому накоплен серьезный-ный опыт", - сказал он.

]]>
/news/2011/10/8/301110/